COM EXPLICAR A UN NEN CANVI CLIMATIC

El canvi climàtic és un debat que polaritza opinions. Hi ha molts factors en joc, i les opinions sobre el seu origen i les seves conseqüències són variades. Moltes persones consideren que el canvi climàtic és una amenaça real, i que requereix una resposta immediata. D’altres, en canvi, consideren que és una alarma falsa, i que els canvis en el clima són naturals.

En aquest article, volem explicar el que és el canvi climàtic, quins són els seus principals factors, i quines són les conseqüències que pot tenir. També volem reflexionar sobre les diferències d’opinió en aquest tema, i intentar respondre les preguntes de què és el canvi climàtic, qui és responsable d’aquest, i què podem fer per combatre-ho.
El canvi climàtic és un canvi en la temperatura de la Terra i en el clima en general. El canvi climàtic és degut a la influència de l’home en el medi ambient.

¿Qué es el Canvi Climatic resumen?

El cambio climático es un cambio en las características medioambientales de la Tierra, generalmente referido a un aumento en la temperatura promedio mundial y a los cambios en las condiciones meteorológicas. El cambio climático puede tener efectos devastadores en el medio ambiente, la economía y la sociedad.

¿Qué o qui provoca el Canvi Climatic?

Afectaciones al medio ambiente, aumento en la temperatura promedio en la tierra, fenómenos meteorológicos extremos, etc.

Els canvis climàtics estan experimentant un augment significatiu degut a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El nen té dret a saber el que està passant, què pot esperar en el futur i quines mesures poden ajudar-lo a reduir la seva petjada de carboni.
El canvi climàtic és un canvi en les condicions meteorològiques de la Terra que es produeix per l’augment de les temperatures mitjanes a escala global. Aquest canvi està causat, en bona part, pels gasos d’efecte hivernacle, que retenen la calor en l’atmosfera.

Entradas relacionadas

COM EXPLICAR EL CANVI CLIMATIC A XIQUETS

COM EXPLICAR D’UNA MANERA AMENA PERSPECTIVA CAVALLERA I ISOMÈTRICA

COM EXPLICAR D’ON ES LA DESCRIPCIÓ

COM EXPLICAR D’ON ES LA DEFINICIO

COM EXPLICAR COOPERATIVA ESCOLA

COM EXPLICAR COM FER UN DIAGRAMA DE PUNTS


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *